กับเป้าหมายส่วนใหญ่ในชีวิต คุณจำเป็นต้องลงทุนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ว่า หากคุณต้องการเป็นผู้ติดตามพระเยซู คุณก็ต้องเติมเต็มพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีเพื่อคุณ และนี่คือโอกาสสุดพิเศษสำหรับการลงทุนในชีวิตของคุณกับพระเจ้า

With most goals in life, you need to make an investment to reach that goal. If you are a follower of Jesus, you want to fulfill the purpose God has for you. This is a unique opportunity to make an investment in your life with God. 


ทุกเย็นวันจันทร์ตลอด ๑๒ สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๑๕ ถึง ๒๐.๔๕ น. (เริ่มจันทร์แรก ๑๗ กันยายน ไปจนถึงวันจันทร์สุดท้าย ๑๐ ธันวาคม)
ค่าลงทะเบียน: ๓๐๐ บาทสำหรับค่าเครื่องดื่มและเอกสารประกอบ 
ที่คริสตจักรไลฟ์บางนา

การนำตนเองจะครอบคลุมหัวข้อ อาทิเช่น พระคำพระเจ้า ตัวตนในพระเจ้า ความเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ การเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ และการชำระให้บริสุทธิ์ ครอบครัวและการสมรส คริสตจักร การรักษาและการปลดปล่อย พระโลหิตพระเยซู การเป็นคนต้นเรือนในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การอธิษฐานและการอดอาหาร

หลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่หนึ่งแล้ว คุณจะมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมโดยการร่วมชั้นเรียน
หลักสูตรที่ ๒ การนำผู้อื่น (๑๒ สัปดาห์)
หลักสูตรที่ ๓ การนำคริสตจักร (๒๔ สัปดาห์)

Your investment: 12 Monday evenings and THB 300

Your outcome: You will receive a greater revelation of the Word of God with a deeper understanding of God’s plan for your life. You will gain a closer relationship with Jesus and be equipped for the adventure God has prepared for you.

Module 1: Lead Yourself

12 Monday evenings- 6.15 to 8.45 pm (first Monday Sept 17, last Monday Dec 10)

Fee: 300 baht to cover cost of refreshments and handouts

At LifeChurch Bangna

This course, Lead Yourself, will cover topics like: The Word of God, Identity in Christ, Faith, The Holy Spirit, Renewing of Your Mind and Sanctification, Family, The Church, Marriage, Healing and Deliverance, The Blood of Jesus, Finances, Prayer & Fasting. After completing this first module you will have the opportunity to study further by joining

Module 2: Lead Others (12 weeks)

Module 3: Lead a Church (24 weeks)

Date & Time

17 September, 2018 18:15 - 20:45
Type
Price
Quantity
  • Module 1 - Lead Yourself

    Price
    ฿300.00
    Quantity
Enter discount code